Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số hiệu:804/QĐ-UBND
Ngày ban hành:09/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Yên Bái
Số hiệu:1062/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/07/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 104.285.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (08 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02Tư vấn quản lý dự án công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
 • 2.085.700.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyểnQuí III + Quí IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTheo quy định hiện hành
  03Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công + Cắm cọc giải phóng mặt bằng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
 • 1.930.066.586 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyểnQuý III + Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm02 tháng
  04Xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (đoạn từ Km0-Km1 + 439,27)
 • 26.430.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2009 + Quý I/2010Theo đơn giá16 tháng
  05Xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (đoạn từ Km1 + 439,27 – Km 2 + 603,55)
 • 24.701.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2009 + Quý I/2010Theo đơn giá16 tháng
  06Xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (đoạn từ Km 2 + 603,55 – Km 3 + 492,06)
 • 25.247.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2009 + Quý I/2010Theo đơn giá16 tháng
  07Giám sát thi công xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
 • 1.112.916.152 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyểnQuý III + Quý IV/2009Theo thời gianTheo thời gian thi công
  08Bảo hiểm xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
 • 152.754.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trămTheo quy định hiện hành
  09Kiểm toán công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
 • 186.819.278 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2011Theo tỷ lệ phần trăm02 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:156
  Ngày xuất bản06/08/2009