Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái – Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trung tâm

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái – Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trung tâm

07
Quý III + Quý IV/2009
Theo thời gian thi công
Giá gói thầu:
 • 1.112.916.152 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái