Gói thầu số 4: Quản lý dự án – Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang

Gói thầu số 4: Quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang

2009-18-04
Quý III năm 2009
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 293.883.078 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang