Đầu tư TTB lẻ phục vụ sửa chữa của TIAGS

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư TTB lẻ phục vụ sửa chữa của TIAGS. Dự án nhóm C, ngành Hàng không.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 1042/QD-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 21/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 1042/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 21/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn khác của doanh nghiệp,
Tổng mức đầu tư:
 • 165.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư TTB lẻ phục vụ sửa chữa của TIAGS (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Mua sắm 01 pa lăng di động dạng cần 2 tấn và 01 khoan bàn loại lớn
 • 165.000.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 45 ngày trong qúy III/2009Trọn gói 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 156
  Ngày xuất bản 04/08/2009