Gói thầu: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị – dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2

Gói thầu: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2

6
Quý I năm 2010
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 42.622.982 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2