Mua sắm thiết bị chuyên môn giai đọan 1 công trình Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị chuyên môn giai đọan 1 công trình Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Decisions:Invertment Office UBND tỉnh Long An
Invertment Number 2431/QĐ-UBND
Invertment Date 29/09/2008
Decisions:Invertment Office Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An
Invertment Number 1973/QĐ – UBND
Invertment Date 07/08/2009
Kind of Project Dự án nhóm B
Area Xây dựng
Source Capital Trái phiếu Chính phủ , Vốn Ngân sách tỉnh ,
Total Investment
 • 75.916.378.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị chuyên môn giai đọan 1 công trình Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ (1 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  1 Mua sắm thiết bị chuyên môn giai đọan 1 công trình Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ
 • 7590678000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ ,
  Vốn Ngân sách tỉnh
  Đấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen từ ngày 21/8/2009 đến 7/9/2009Trọn gói 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 160
  Ngày xuất bản: 12/08/2009