Mua sắm thiết bị chuyên môn giai đọan 1 công trình Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị chuyên môn giai đọan 1 công trình Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Decisions:Invertment OfficeUBND tỉnh Long An
Invertment Number2431/QĐ-UBND
Invertment Date29/09/2008
Decisions:Invertment OfficeỦy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An
Invertment Number1973/QĐ – UBND
Invertment Date07/08/2009
Kind of ProjectDự án nhóm B
AreaXây dựng
Source CapitalTrái phiếu Chính phủ , Vốn Ngân sách tỉnh ,
Total Investment
 • 75.916.378.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị chuyên môn giai đọan 1 công trình Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ (1 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  1Mua sắm thiết bị chuyên môn giai đọan 1 công trình Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ
 • 7590678000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ ,
  Vốn Ngân sách tỉnh
  Đấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyentừ ngày 21/8/2009 đến 7/9/2009Trọn gói90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:160
  Ngày xuất bản:12/08/2009