Gói thầu: Mua sắm thiết bị khí tượng thủy văn (trạm khí tượng thủy văn và đo mưa) – các gói thầu thuộc Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Thuận

Gói thầu: Mua sắm thiết bị khí tượng thủy văn (trạm khí tượng thủy văn và đo mưa) – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Thuận

Gói thầu số 04
Trong năm 2009
Tính từ ngày ký hợp đồng đến hết tháng 11/2009
Giá gói thầu:
 • 264.490.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Thuận