Gói thầu: Mua sắm thiết bị các khoa phòng mổ + điều trị chung (nội – truyền nhiễm – phụ sản – nhi) + chuyên khoa (TMH – RHM – Mắt) và các thiết bị khác. – Công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Hóa

Gói thầu: Mua sắm thiết bị các khoa phòng mổ + điều trị chung (nội – truyền nhiễm – phụ sản – nhi) + chuyên khoa (TMH – RHM – Mắt) và các thiết bị khác. – Kế hoạch đấu thầu: Công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Hóa

Gói thầu số 2
Từ 11/8/2009 đến 4/9/2009
90 ngày
Price of parcel
 • 6.472.693.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Hóa