Đường GTNT từ ấp khu I xã Bình Châu đến trung tâm ấp Bình Thắng

Kế hoạch đấu thầu: Đường GTNT từ ấp khu I xã Bình Châu đến trung tâm ấp Bình Thắng. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Decisions:Invertment Office Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc
Invertment Number 2747/QĐ-UBND
Invertment Date 13/08/2009
Decisions:Invertment Office Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc
Invertment Number 2747/QĐ-UBND
Invertment Date 13/08/2009
Kind of Project Dự án nhóm C
Area Giao thông vận tải
Source Capital Vốn ngân sách,
Total Investment
 • 3.028.979.334(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường GTNT từ ấp khu I xã Bình Châu đến trung tâm ấp Bình Thắng (01 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  Gói thầu xây lắp 01 Đường GTNT từ ấp khu I xã Bình Châu đến trung tâm ấp Bình Thắng
 • 3.028.979.334 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Tháng 09/2009Trọn gói 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 165
  Ngày xuất bản: 19/08/2009