Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Kôngchro, tỉnh Gia Lai

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Kôngchro, tỉnh Gia Lai. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Decisions:Invertment OfficeCục thuế tỉnh Gia Lai
Invertment Number1576/QĐ-CT
Invertment Date16/07/2008
Decisions:Invertment OfficeCục thuế tỉnh Gia Lai
Invertment Number2489/QĐ-CT
Invertment Date10/08/2009
Kind of ProjectDự án nhóm C
AreaXây dựng
Source CapitalNgân sách Nhà nước,
Total Investment
 • 5.507.706.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Kôngchro, tỉnh Gia Lai (1 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  7133250Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Kôngchro, tỉnh Gia Lai
 • 5.507.706.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen09/09/2009Theo đơn giá10/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:165
  Ngày xuất bản:19/08/2009