Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Kôngchro, tỉnh Gia Lai

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Kôngchro, tỉnh Gia Lai. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Decisions:Invertment Office Cục thuế tỉnh Gia Lai
Invertment Number 1576/QĐ-CT
Invertment Date 16/07/2008
Decisions:Invertment Office Cục thuế tỉnh Gia Lai
Invertment Number 2489/QĐ-CT
Invertment Date 10/08/2009
Kind of Project Dự án nhóm C
Area Xây dựng
Source Capital Ngân sách Nhà nước,
Total Investment
 • 5.507.706.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Kôngchro, tỉnh Gia Lai (1 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  7133250 Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Kôngchro, tỉnh Gia Lai
 • 5.507.706.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen 09/09/2009Theo đơn giá 10/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 165
  Ngày xuất bản: 19/08/2009