Kè bảo vệ khu dân cư ấp An Hòa, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ

Kế hoạch đấu thầu: Kè bảo vệ khu dân cư ấp An Hòa, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ. Dự án nhóm C, ngành Thủy Lợi.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND huyện Cần Giờ
Số hiệu:607/QĐ-UBND
Ngày ban hành:12/08/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND huyện Cần Giờ
Số hiệu:844/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/08/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Thuỷ lợi
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 40.659.204.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kè bảo vệ khu dân cư ấp An Hòa, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Xây lắp
 • 28.090.580.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo đơn giá12 tháng
  2Giám sát thi công xây lắp
 • 404.882.378 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Trọn gói12 tháng
  3Kiểm tra chất lượng
 • 141.703.332 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Trọn gói12 tháng
  4Bảo hiểm
 • 289.332.974 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Trọn gói24 tháng
  5Đảm bảo giao thông thủy
 • 269.308.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Trọn gói12 tháng
  6Kiểm toán
 • 117.805.978 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Trọn gói3 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:170
  Ngày xuất bản26/08/2009