Gói thầu: Bảo hiểm – Kè bảo vệ khu dân cư ấp An Hòa, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ

Gói thầu: Bảo hiểm – Kế hoạch đấu thầu: Kè bảo vệ khu dân cư ấp An Hòa, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ

4
Quý III năm 2009
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 289.332.974 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kè bảo vệ khu dân cư ấp An Hòa, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ