Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC – Trạm VHF tầm xa Côn Sơn

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC – Kế hoạch đấu thầu: Trạm VHF tầm xa Côn Sơn

04
Tháng 2/2010- Tháng 6/2010
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 544921000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trạm VHF tầm xa Côn Sơn