Gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán – Đường dự phóng 20m (từ trường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Văn Dung)

Gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu: Đường dự phóng 20m (từ trường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Văn Dung)

06
Quý III-quý IV năm 2009
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 140.338.817 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường dự phóng 20m (từ trường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Văn Dung)