Dự án đầu tư bổ sung xe vận tải nhiên liệu Hàng không

Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư bổ sung xe vận tải nhiên liệu Hàng không. Dự án nhóm C, ngành Hàng không.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 1822/QĐ-HĐQT/TCTHK
Ngày ban hành: 19/08/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 1822/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành: 19/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 33139647000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư bổ sung xe vận tải nhiên liệu Hàng không (2 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu 1 Mua sắm 15 xe ô tô xitéc vận tải nhiên liệu hàng không
 • 1762898 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 90 ngàyTrọn gói 4-6 tháng
  Gói thầu 2 Sơn Epoxy bên trong xitéc
 • 907500000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 60 ngàyTrọn gói 2-3 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 171
  Ngày xuất bản 25/08/2009