Trường tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án nhóm B, ngành giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 4466/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/10/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3244/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 30.871.974.955(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  6 Thi công xây dựng Trường tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
 • 19.279.370.728 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III – Quý IV/2009Theo đơn giá 300 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 172
  Ngày xuất bản 28/08/2009