Cung cấp 4 máy lạnh

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp 4 máy lạnh. Dự án nhóm C, ngành Tài chính ngân hàng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số hiệu: 6256/NHNN-TC-KT
Ngày ban hành: 12/08/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Chi cục Phát hành và Kho quỹ tại thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 02/KH-CCPHKQ
Ngày ban hành: 21/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Vốn của Ngân hàng,
Tổng mức đầu tư:
 • 176.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp 4 máy lạnh (1 gói thầu)


  Cung cấp 04 máy lạnh Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  04 máy lạnh Cung cấp 4 máy lạnh
 • 176.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Từ ngày 07 tháng 9 năm 2009 đến ngày 16 tháng 9 năm 2009Trọn gói 45 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 172
  Ngày xuất bản 28/08/2009