Gói thầu: Tư vấn kiểm tóan quyết tóan – Kế họach đấu thầu dự án Trường Mầm non phường 3 TP Vũng Tàu

Gói thầu: Tư vấn kiểm tóan quyết tóan – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Trường Mầm non phường 3 TP Vũng Tàu

Gói 05
Quý III/2010
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 12.124.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu dự án Trường Mầm non phường 3 TP Vũng Tàu