Trạm truyền thanh không dây cho các xã khó khăn tỉnh Gia Lai

Kế hoạch đấu thầu: Trạm truyền thanh không dây cho các xã khó khăn tỉnh Gia Lai. Dự án nhóm C, ngành phát thanh truyền hình.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Số hiệu: 953/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Số hiệu: 953/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Phát thanh, truyền hình
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.488.314.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trạm truyền thanh không dây cho các xã khó khăn tỉnh Gia Lai (03 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu
 • 15.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói 15 ngày
  2 Bảo hiểm
 • 15.698.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói Từ khi lắp đặt thiết bị đến hết thời gian bảo hành
  3 Thiết bị, vận chuyển, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng
 • 6.279.355.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơMua sắm trực tiếp, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói 120 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT và KHĐT Size 1011 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 172
  Ngày xuất bản 28/08/2009