Thủy lợi bản Cống xã Mường Lạn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

Kế hoạch đấu thầu: Thủy lợi bản Cống xã Mường Lạn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La. Dự án nhóm C, ngành Thủy lợi.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Sơn La
Số hiệu: 1495
Ngày ban hành: 03/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Sơn La
Số hiệu: 2211
Ngày ban hành: 16/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 8.938.400.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Thủy lợi bản Cống xã Mường Lạn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La (04 gói thầu)


  Mọi thông tin khác liên hệ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp ĐT: 0223878237 Fax: 0223878107
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây lắp công trình thủy lợi bản Cống xã Mường Lạn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La
 • 8.066.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo đơn giá 300 ngày
  02 Tư vấn giám sát thi công
 • 150.100.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Quy định trong hồ sơ yêu cầu
  03 Bảo hiểm công trình
 • 43.900.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Quy định trong hồ sơ yêu cầu
  04 Tư vấn kiểm toán
 • 33.700.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Quy định trong hồ sơ yêu cầu
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 175
  Ngày xuất bản 02/09/2009