Gói thầu: Bảo hiểm công trình – dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh

11
Quý IV/2009
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 64.370.106 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh