Gói thầu: Tư vấn Giám sát lắp đặt thiết bị – dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh

Gói thầu: Tư vấn Giám sát lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh

14
Quý IV/2010
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 15.092.140 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh