Gói thầu: Kiểm toán – Xây dựng mới trường tiểu học Tân Hóa, quận Tân Phú

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới trường tiểu học Tân Hóa, quận Tân Phú

5
Quý III, quý IV năm 2010
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 71.401.668 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới trường tiểu học Tân Hóa, quận Tân Phú