Trường Trung học cơ sở Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Gói thầu xây dựng)

Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Gói thầu xây dựng). Dự án nhóm B, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 1145/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3965/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 37.346.438.602(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Gói thầu xây dựng) (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Trường Trung học cơ sở Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Gói thầu xây dựng)
 • 19.783.588.639 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III – Quý IV năm 2009Theo đơn giá 300 ngày ( kể cả ngày nghỉ lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 181
  Ngày xuất bản 10/09/2009