Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng – Bệnh viện đa khoa huyện Chợ Gạo

Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

2009-19-03
Quý IV năm 2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 140.880.059 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Chợ Gạo