Gói thầu: Mua sắm thiết bị CNTT, thiết bị mạng và lắp đặt của các đơn vị miền Trung và miền Nam – Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Hậu cần Quân đội

Gói thầu: Mua sắm thiết bị CNTT, thiết bị mạng và lắp đặt của các đơn vị miền Trung và miền Nam – Kế hoạch đấu thầu: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Hậu cần Quân đội

2
Từ 14/09/2009 đến 25/09/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.070.431.801 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Hậu cần Quân đội