Trường tiểu học Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (KHDT điều chỉnh)

Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (KHDT điều chỉnh). Dự án nhóm B, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 229/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/01/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 4029/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 28.090.918.113(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (KHDT điều chỉnh) (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu thiết bị Trường tiểu học Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (KHDT điều chỉnh)
 • 3.509.878.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói 90 ngày ( kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 187
  Ngày xuất bản 18/09/2009