Gói thầu: Bảo hiểm công trình (XL + TB) – Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)

Gói thầu: Bảo hiểm công trình (XL + TB) – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)

6
Quý III, quý IV năm 2009
25 tháng
Giá gói thầu:
 • 102.967.079 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)