Gói thầu: Cung cấp thiết bị đồ gỗ – Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát ND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc giang

Gói thầu: Cung cấp thiết bị đồ gỗ – Kế hoạch đấu thầu: Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát ND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc giang

số 2
năm 2010
90 ngày (kể cả ngày nghỉ)
Giá gói thầu:
 • 200000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát ND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc giang