Dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi

Kế hoạch đấu thầu Dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi. Dự án nhóm B, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Số hiệu: 1334/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/08/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Số hiệu: 1950/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/11/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Điện
Nguồn vốn: WB,
Tổng mức đầu tư:
 • 366.316.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi (21 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  03b-HAQN Gói thầu số 03b-HAQN: Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp xã Hành Tín Đông huyện Nghĩa Hành.
 • 971.958.617 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30-10-2009Theo đơn giá 90
  04b-HAQN Gói thầu số 04b-HAQN: Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp xã Hành Nhân huyện Nghĩa Hành.
 • 1.195.819.199 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30-10-2009Theo đơn giá 90
  05b-HAQN Gói thầu số 05b-HAQN: Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp xã Hành Dũng huyện Nghĩa Hành.
 • 1.339.093.768 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30-10-2009Theo đơn giá 90
  27b-HAQN Gói thầu số 27b-HAQN: Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh
 • 1.730.209.147 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30-10-2009Theo đơn giá 120
  28b-HAQN Gói thầu số 28b-HAQN: Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh; lắp đặt công tơ xã Hành Tín Đông, xã Hành Thiện huyện Nghĩa Hành.
 • 2.727.538.192 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30-10-2009Theo đơn giá 150
  29b-HAQN Gói thầu số 29b-HAQN: Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh.
 • 1.151.695.696 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30-10-2009Theo đơn giá 120
  30b-HAQN Gói thầu số 30b-HAQN: Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh; lắp đặt công tơ xã Hành Nhân, xã Hành Dũng huyện Nghĩa Hành.
 • 3.858.830.113 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30-10-2009Theo đơn giá 180
  31b-HAQN Gói thầu số 31b-HAQN: Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.
 • 3.252.335.070 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30-10-2009Theo đơn giá 180
  32-HAQN Gói thầu số 32-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh.
 • 3.286.490.537 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30-10-2009Theo đơn giá 180
  33b-HAQN Gói thầu số 33b-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh; lắp đặt công tơ xã Bình Nguyên huyện Bình Sơn..
 • 3.592.602.865 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30-10-2009Theo đơn giá 180
  34b-HAQN Gói thầu số 34b-HAQN: Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh.
 • 5.540.383.780 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30-10-2009Theo đơn giá 180
  37b-HAQN Gói thầu số 37b-HAQN: Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh.
 • 1.961.817.734 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30-10-2009Theo đơn giá 120
  54-HAQN Gói thầu số 54-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Phổ Quang huyện Đức Phổ
 • 2.830.412.601 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 09-11-2009Theo đơn giá 150
  55-HAQN Gói thầu số 55-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Phổ Minh huyện Đức Phổ.
 • 2.873.285.729 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 09-11-2009Theo đơn giá 150
  56-HAQN Gói thầu số 56-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Phổ Văn huyện Đức Phổ.
 • 3.653.776.444 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 09-11-2009Theo đơn giá 180
  59-HAQN Gói thầu số 59-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Phổ Ninh huyện Đức Phổ.
 • 3.594.577.972 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 09-11-2009Theo đơn giá 180
  60-HAQN Gói thầu số 60-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Phổ Thuận huyện Đức Phổ.
 • 5.288.731.750 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 09-11-2009Theo đơn giá 180
  62-HAQN Gói thầu số 62-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Phổ Cường huyện Đức Phổ.
 • 3.369.769.431 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 09-11-2009Theo đơn giá 180
  64-HAQN Gói thầu số 64-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Phổ Thạnh huyện Đức Phổ.
 • 3.256.371.715 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 09-11-2009Theo đơn giá 180
  58b-HAQN Gói thầu số 58b-HAQN: Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Phổ Vinh huyện Đức Phổ.
 • 3.874.794.803 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 09-11-2009Theo đơn giá 180
  14b-HAQN Gói thầu số 14b-HAQN: Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp xã Bình Nguyên huyện Bình Sơn.
 • 2.828.983.751 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 09-11-2009Theo đơn giá 150
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 190
  Ngày xuất bản 23/09/2009