Gói thầu: Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật – công trình xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 15 quận 5

Gói thầu: Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 15 quận 5

Gói thầu số 2
Năm 2008
Năm 2008 – 2009
Giá gói thầu:
  • 36.909.919 (VND)
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Tư vấn
Trọn gói

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 15 quận 5