Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn
Số hiệu: 792/QĐ-KTDA
Ngày ban hành: 31/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn
Số hiệu: 880/QĐ-KTDA
Ngày ban hành: 24/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 290.858.749.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3 (12 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói số 1 Thẩm tra thiết kế thi công và tổng dự toán
 • 196.715.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  Gói số 2 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
 • 2.072.282.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 20 tháng
  Gói số 3 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát
 • 34.106.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 90 ngày
  Gói số 4 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 9, số 10
 • 39.480.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2010Trọn gói Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
  Gói số 5 Quan trắc biến dạng công trình
 • 489.083.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 18 tháng
  Gói số 6 Kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực
 • 290.120.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 18 tháng
  Gói số 7 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 495.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 18 tháng
  Gói số 8 Kiểm toán vốn đầu tư công trình
 • 454.322.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 18 tháng
  Gói số 9 Thi công xây dựng công trình chính, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, mua và lắp đặt thiết bị trong nhà (trừ HT cấp điện dự phòng, HT thang máy)
 • 170.231.490.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá 18 tháng
  Gói số 10 Cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp điện dự phòng
 • 746.520.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2010Trọn gói 03 tháng
  Gói số 11 Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy
 • 7.677.615.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2010Trọn gói 06 tháng
  Gói số 12 Bảo hiểm công trình xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 426.436.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói trên 18 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 206
  Ngày xuất bản 15/10/2009