Gói thầu: Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3

Gói thầu: Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3

Gói số 7
Quý IV/2009
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 495.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3