Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Đầu tư xây dựng đường vào xã Lý Văn Lâm

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng đường vào xã Lý Văn Lâm

Gói thầu 7
Quý II/2010
Theo HĐ xây lắp
Giá gói thầu:
 • 43.426.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng đường vào xã Lý Văn Lâm