Đường giao thông khu tái định cư và cơ quan phía Đông thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông khu tái định cư và cơ quan phía Đông thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Dự án nhóm C, ngành giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 2994/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/09/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND Tinh Quang Ninh
Số hiệu: 3044/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 14.998.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông khu tái định cư và cơ quan phía Đông thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (01 gói thầu)


  – Tên bên mời thầu: Ban QLDA công trình Đầm Hà – Tên gói thầu: Đường giao thông khu tái định cư và cơ quan phía Đông thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh – Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh đầu tư phần xây lắp, phần cón lại ngân sách huyện Đầm Hà tự đảm bảo – Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước, không sơ tuyển – Thời gian bán HSMT: từ 9h ngày 21 tháng 10 năm 2009 đến trước 9h ngày 05 tháng 11 năm 2009 – Địa điểm bán HSMT: Ban QLDA công trình Đầm Hà, phố Minh Khai, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh – Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn) – Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDA công trình Đầm Hà, phố Minh Khai, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh – Thời điểm đóng thầu: 9h ngày 05 tháng 11 năm 2009 – Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 (Một trăm năm mươi triệu đồng) – HSDT sẽ được mở công khai vào 9h ngày 05 tháng 11 năm 2009, tại Ban QLDA công trình Đầm Hà – Ban QLDA công trình Đầm Hà kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham gia lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Đường giao thông khu tái định cư và cơ quan phía Đông thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
 • 12.244.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá Hoàn thành trong năm 2010
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 205
  Ngày xuất bản 14/10/2009