Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Kế hoạch đấu thầu: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Dự án nhóm C, ngành Văn Hóa

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Số hiệu: 921/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Số hiệu: 1309/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Văn hoá
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 410.508.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
 • 321.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2009Trọn gói 130 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 211
  Ngày xuất bản 20/10/2009