Xây dựng trụ sở Hội chữ thập đỏ quận 5

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Hội chữ thập đỏ quận 5. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 5
Số hiệu: 3133/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/10/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 5
Số hiệu: 3133/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 4667959000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Hội chữ thập đỏ quận 5 (10 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thâu số 1 Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị
 • 3.713.063.487 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Theo đơn giá 2009 – 2010
  Gói thầu số 2 Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
 • 85.101.597 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008 – 2009Theo tỷ lệ phần trăm Năm 2008 – 2009
  gói thầu số 3 Tư vấn quản lý dự án
 • 84.770.462 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008 – 2010Theo tỷ lệ phần trăm Năm 2008 – 2010
  Gói thầu số 4 Lập khảo sát địa chất địa hình
 • 179.279.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008 – 2009Theo đơn giá Năm 2008 – 2009
  Gói thầu số 5 Tư vấn giám sát xây lắp – thiết bị
 • 83.251.854 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009 – 2010Theo tỷ lệ phần trăm Năm 2009 – 2010
  Gói thầu số 6 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
 • 12.671.234 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008 – 2009Theo tỷ lệ phần trăm Năm 2008 – 2009
  Gói thầu số 7 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị
 • 12.361.669 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Năm 2009
  Gói thầu số 8 Tư vấn kiểm tra, chứng nhận đỉ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng
 • 29.138.149 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009 – 2010Theo đơn giá Năm 2009 – 2010
  Gói thầu số 9 Bảo hiểm công trình
 • 7.910.438 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009 – 2010Trọn gói Năm 2009 – 2010
  Gói thầu số 10 Tư vấn kiểm toán
 • 25.673.772 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009 – 2010Theo tỷ lệ phần trăm Năm 2009 – 2010
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 211
  Ngày xuất bản 20/10/2009