Gói thầu: Tư vấn kiểm tra, chứng nhận đỉ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng – Xây dựng trụ sở Hội chữ thập đỏ quận 5

Gói thầu: Tư vấn kiểm tra, chứng nhận đỉ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Hội chữ thập đỏ quận 5

Gói thầu số 8
Năm 2009 – 2010
Năm 2009 – 2010
Giá gói thầu:
 • 29.138.149 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Hội chữ thập đỏ quận 5