Thuốc chữa bệnh năm 2010. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

Kế hoạch đấu thầu thuốc chữa bệnh năm 2010. Dư án nhóm C, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 2872/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/10/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 2872/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 40.000.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu thuốc chữa bệnh năm 2010 (3 gói thầu)


  Đấu thầu mua thuốc tân dược, thành phẩm đông y, vắc xin, sinh phẩm cho các cơ sở y tế công lập tỉnh Bình Phước năm 2010
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói 1 Cung cấp thuốc tân dược năm 2010
 • 35.000.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Trong quý IVTrọn gói từ 01/01/2010 đến 31/12/2010
  Gói 2 Cung cấp thuốc thành phẩm đông y
 • 4.000.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Trong quý IVTrọn gói từ 01/01/2010 đến 31/12/2010
  Gói 3 Cung cấp vắc xin, sinh phẩm y tế năm 2010
 • 1.000.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Trong quý IVTrọn gói từ 01/01/2010 đến 31/12/2010
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 211
  Ngày xuất bản 22/10/2009