XD TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐÔNG THANH

Kế hoạch đấu thầu: XD TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐÔNG THANH. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG
Số hiệu: 2282/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/10/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG
Số hiệu: 2282/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.145.993.300(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: XD TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐÔNG THANH (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 XD 04 PHÒNG HỌC, KHỐI VĂN PHÒNG, NHÀ XE, CỔNG HÀNG RÀO, SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ VÀ NHÀ BẢO VỆ
 • 4.409.974.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 21/11/2009Theo đơn giá 180 NGÀY
  02 THIẾT BỊ
 • 713.432.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu hạn chế, Trong nước, Không sơ tuyển QUÝ 01/2010Theo đơn giá 60 NGÀY
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 216
  Ngày xuất bản 27/10/2009