Đấu thầu cung ứng VTYT – hóa chất cho Bệnh viện Đa khoa Tp. Sóc Trăng và 10 Trạm Y tế phường năm 2010

Kế hoạch đấu thầu: đấu thầu cung ứng VTYT – hóa chất cho Bệnh viện Đa khoa Tp. Sóc Trăng và 10 Trạm Y tế phường năm 2010, Dự án nhóm C, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND TỈNH SÓC TRĂNG
Số hiệu: 1373/QĐHC-CTUBND
Ngày ban hành: 21/10/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Y tế Tỉnh Sóc Trăng
Số hiệu: 88/QĐ-SYT
Ngày ban hành: 22/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp,
Tổng mức đầu tư:
 • 7150055005(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: đấu thầu cung ứng VTYT – hóa chất cho Bệnh viện Đa khoa Tp. Sóc Trăng và 10 Trạm Y tế phường năm 2010 (3 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  8 Vật tư y tế tiêu hao
 • 307.432.625 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 08 giờ 19/11/2009Trọn gói 1 năm
  9 Hóa chất
 • 268.353.410 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 08 giờ 19/11/2009Trọn gói 1 năm
  10 Y cụ
 • 50.416.250 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 08 giờ 19/11/2009Trọn gói 1 năm
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 216
  Ngày xuất bản 27/10/2009