Thiết bị dạy nghề các xưởng (thiết bị cơ khí, thiết bị điện)

Kế hoạch đấu thầu: Thiết bị dạy nghề các xưởng (thiết bị cơ khí, thiết bị điện). Dự án nhóm B,ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An
Số hiệu: 835/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Long An
Số hiệu: 1974/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 62.070.557.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Thiết bị dạy nghề các xưởng (thiết bị cơ khí, thiết bị điện) (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02 Thiết bị dạy nghề các xưởng (thiết bị cơ khí, thiết bị điện)
 • 2.585.370.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển từ 23/10/2009 đến 06/11/2009Theo đơn giá 75 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Danh muc thiet bi Size 277 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 216
  Ngày xuất bản 27/10/2009