Công trình cáp quang biển Ba Hòn – Phú Quốc

Kế hoạch đấu thầu công trình cáp quang biển Ba Hòn – Phú Quốc. Dự án nhóm B, ngành Bưu chính viễn thông.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Số hiệu: 110/QĐ-ĐTPT-HĐQT
Ngày ban hành: 05/04/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Số hiệu: 655/QĐ-ĐTPT
Ngày ban hành: 23/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 200000000000(VND)
 • (VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình cáp quang biển Ba Hòn – Phú Quốc (02 gói thầu)


  Tập đoàn BCVT phê duyệt kinh phí triển khai và kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Công trình cáp quang biển Ba Hòn Phú Quốc tại Quyết định số 655/QĐ-ĐTPT ngày 23/3/2009
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02 Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • 499.903.000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II- 2009Trọn gói 1,5 tháng
  01 Tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư
 • 312.748.000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II – 2009Theo tỷ lệ phần trăm 1,5 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 217
  Ngày xuất bản 30/10/2009