Công trình Xây dựng tường rào Quảng trường Rừng Sác

Kế hoạch đấu thầu công trình Xây dựng tường rào Quảng trường Rừng Sác. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ
Số hiệu: 1032/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/10/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân Dân huyện Cần Giờ
Số hiệu: 1032/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.187.847.093(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Xây dựng tường rào Quảng trường Rừng Sác (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Lập Hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu thi công
 • 8.950.808 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 12 ngày
  2 Xây lắp
 • 2.635.661.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009-Quý I/2010Theo đơn giá 04 tháng
  3 Chi phí giám sát thi công
 • 62.525.176 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009-Quý I/2010Theo đơn giá 04 tháng
  4 Bảo hiểm công trình
 • 6.088.376 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009-Quý I/2010Trọn gói Theo quy định
  5 Chi phí kiểm toán
 • 22.550.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Trọn gói Theo quy định
  6 Chi phí kiểm định
 • 12.505.035 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009-Quý I/2010Trọn gói 04 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 217
  Ngày xuất bản 30/10/2009