Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu

Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu. Dự án nhóm C, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND quận Gò Vấp
Số hiệu: 5100/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND quận Gò Vấp TPHCM
Số hiệu: 3790/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách quận ,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.057.381.708(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Thiết bị (lô số 5 cũ)
 • 235.000.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển quý 4 năm 2009Trọn gói 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 216
  Ngày xuất bản 29/10/2009