Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt 07 hệ thống camera giám sát hải quan tại các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan Tây Ninh, Cục Hải quan Bình Dương, Cục Hải quan Đồng Nai

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt 07 hệ thống camera giám sát hải quan tại các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan Tây Ninh, Cục Hải quan Bình Dương, Cục Hải quan Đồng Nai

04
Quí IV năm 2009
Tối đa 150 ngày
Giá gói thầu:
 • 15036000000 (VND)
 • Kinh phí ngành Hải Quan
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp, lắp đặt 12 hệ thống camera giám sát của các đơn vị thuộc ngành Hải quan