Công trình Bệnh viện đa khoa huyện Tân Thạnh

Kế hoạch đấu thầu: Công trình Bệnh viện đa khoa huyện Tân Thạnh. Dự án nhóm B, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Long An
Số hiệu: 2571/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Long An
Số hiệu: 1390/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác,
Tổng mức đầu tư:
 • 67640841000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Công trình Bệnh viện đa khoa huyện Tân Thạnh (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  05 Hạng mục khoa truyền nhiễm, khoa dinh dưỡng, khoa giải phẩu bệnh lý, công trình Bệnh viện đa khoa huyện Tân Thạnh
 • 3.443.909.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển từ 03/12/2009 đến 30/12/2009Theo đơn giá 180 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • phiếu thông bao mời thầu Size 44 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 242
  Ngày xuất bản 04/12/2009