Kế hoạch đấu thầu gói thầu : xây dựng; giám sát; bảo hiểm và kiểm toán thuộc dự án xử lý các vị trí sụt lở trên QL37 do ảnh hưởng của cơn bão số 6 năm 2008, tỉnh Sơn La.

Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Sơn La có kế hoạch đấu thầu gói thầu : xây dựng; giám sát; bảo hiểm và kiểm toán thuộc dự án xử lý các vị trí sụt lở trên QL37 do ảnh hưởng của cơn bão số 6 năm 2008, tỉnh Sơn La.

Thông báo Kế hoạch đấu thầu

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Sơn La.
– Địa chỉ: Số 190, đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Sơn La.
– Điện thoại: (022) 3.852.753,                      Fax: (022) 3.855.769,
Email: TPMU SONLA @ VNN.VN.
2. Tên dự án: Xử lý các vị trí sụt lở trên QL37 do ảnh hưởng của cơn bão số 6 năm 2008, tỉnh Sơn La.
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:
– Quyết định Số: 2866/QĐ-CĐBVN ngày 17 tháng 12 năm 2009;
– Tên và chức danh người phê duyệt: Ngô Quang Đảo – Cục phó Cục đường bộ Việt Nam.
B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:
Số gói thầu
Tên gói thầu
Nguồn vốn
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Phương thức đấu thầu
Thời gian tổ chức đấu thầu
Hình thức hợp đồngThời gian thực hiện hợp đồng
1Xây dựng công trình
SCĐBĐấu thầu rộng rãi trong nướcĐấu thầu 01 túi hồ sơQuý I/2010Hình thức theo đơn giá
06 tháng
2Giám sát xây dựng công trìnhSCĐBChỉ định thầu
Quý I/2010Hình thức theo tỷ lệ %Theo tiến độ thi công
3
Bảo hiểm công trình
SCĐBChỉ định thầu
 Quý I/2010
Hình thức trọn gói
Theo tiến độ dự án
4Kiểm toán công trìnhSCĐBChỉ định thầu Sau khi thi công xongHình thức trọn gói30 ngày

                                                                              Sơn La, ngày 18  tháng 12  năm 2009
                                                                            Ban QLDA công trình giao thông Sơn La
                                                                                                    GIÁM ĐỐC


                                                                                                 Phạm Văn Việt