Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu.

Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty cao su Đắk Lắk
Số hiệu: 213/QĐ-CT
Ngày ban hành: 24/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty cao su Đắk Lắk
Số hiệu: 517/QĐ-CT
Ngày ban hành: 29/12/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 83.850.535.532(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây mới khối nhà làm việc và lưu trữ
 • 13.863.516.479 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Trọn gói 6 Tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 5
  Ngày xuất bản 05/01/2010