công trình đầu tư xây dựng công trình đường Nậm Pố – Nậm Vì huyện Mường Nhé

Kế hoạch đấu thầu công trình đầu tư xây dựng công trình đường Nậm Pố – Nậm Vì huyện Mường Nhé. Dự án nhóm C, ngành giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 1878/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 1878/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác,
Tổng mức đầu tư:
 • 42100000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình đầu tư xây dựng công trình đường Nậm Pố – Nậm Vì huyện Mường Nhé (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn khảo sát,TKBVTC lập dự toán
 • 900000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Hợp đồng hỗn hợp 02 tháng
  02 Tư vấn giám sát công trình
 • 500000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 24 tháng
  03 Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
 • 200000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 24 tháng
  04 Gói thầu xây lắp đoạn từ Km0-Km5+193,8m
 • 18000000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2010Theo đơn giá 24 tháng
  05 Gói thầu xây lắp đoạn từ Km5+193,8- Km10+00
 • 17000000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2010Theo đơn giá 24 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 10
  Ngày xuất bản 14/01/2010